Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 1-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181 / 1-7-2014 ΦΠΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2075 / 1-7-2014 Κ.Β.Σ.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077 / 1-7-2014 Φ.Π.Α.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2076 / 1-7-2014 Φ.Π.Α.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2074 / 1-7-2014 Κ.Β.Σ.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073 / 1-7-2014 Κ.Β.Σ.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038/01-07-2014 Φ.Π.Α.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/01-07-2014 Φ.Π.Α.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/01-07-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/01-07-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037/01-07-2014 Φ.Π.Α.
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036/01-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035/01-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2030/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/01-07-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2026/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2029/01-07-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2028/01-07-14 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2027/01-07-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2079/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Φ.Π.Α * Κ.Β.Σ * Φ.Μ.Υ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062/01-07-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2059/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2060/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2019/30-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2023/30-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022/30-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2021/30-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2020/30-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003/30-06-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2018/30-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006/30-06-2014 ΕΕΤΗΔΕ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004/30-06-2014 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000/30-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2011/30-06-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2014 / 30-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016 / 30-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Φ.Α.Σ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2015 / 30-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
30-06-2014 30-06-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ - Προσδιορισμός εκπιπτόμενου φόρου Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ - Προσδιορισμός εκπιπτόμενου φόρου