Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 639/06-03-2017 Φ.Π.Α.
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626/6-3-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.- ΑΡ. 6 Ν.2523/97
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 637/06-03-2017 Φ.Π.Α.
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 636/06-03-2017 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ.6 Ν.2523/97) & ΕΙΔ. ΚΥΡ. ΑΡ. 8 Ν.1882/90
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624/6-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625/6-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 635/06-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1841/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 634/06-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1842/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1836/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1840/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1839/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1838/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1837/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1832/06-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 Ν. 4337/2015
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1835/06-03-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1834/06-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 Ν. 4337/2015
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1833/06-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 Ν. 4337/2015
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1831/06-03-2017 ΚΒΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/06-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633/06-03-2017 ΦΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632/06-03-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 56/06-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631/06.03.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630/06.03.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 629/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628/06-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1848/6-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1846/6-3-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1847/6-3-16 ΕΕΤΗΔΕ ΕΕΤΑ ΕΝΦΙΑ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1845/6-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1844/6-3-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-03-2017 06-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1843/6-3-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
03-03-2017 03-03-2017 ΠΟΛ. 1029/02-03-2017 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).
03-03-2017 03-03-2017 Πρόσκληση για συμπλήρωση Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και... ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619/3-3-2017 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.- ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623/03-03-2017 Φ.Ε. 2015
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1817/03-03-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1828/03-03-2017 ΦΜΑ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1830/03-03-2017 ΦΜΑ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1829/03-03-2017 ΦΜΑ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826/03-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825/03-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827/03-03-2017 ΦΜΑ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823/03-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824/03-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820/03-03-2017 ΦΜΑ
03-03-2017 03-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821/03-03-2017 ΦΜΑ