Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793 / 7-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792 / 7-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791 / 7-7-2016 Φ.Π.Α.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790 / 7-7-2016 Φ.Π.Α.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178 / 7-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/07.07.2016
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787 / 7-7-2016 ΚΒΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786 / 7-7-2016 ΚΒΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782 / 7-7-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/7/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2497/6-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174/06-07-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΠΟΛ.1098/30-06-2016 ΠΟΛ 1098: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 774/06-07-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/1997)
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 775/06-07-2016 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3888/10
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 773/06-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 772/06-07-2016 Κ.Β.Σ.
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2496 / 6-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-07-2016 06-07-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1098153 ΕΞ 2016: Tροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... Δ.ΟΡΓ.Α 1098153 ΕΞ 2016: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως...
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2494/6-7-2016 ΚΦΑΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2495/06-07-2016 ΚΒΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 776 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 777 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2491 / 6-7-2016 Φ.Π.Α.
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2493 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2492 / 6-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177 / 6-7-2016 ?????
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 768 / 6-7-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 771 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 770 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 769 / 6-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 98 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 97 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 96 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 95 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 6-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 770 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 771 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 98 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 97 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 96 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 95 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175 / 6-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 6-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ