Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-02-2015 05-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466/05-02-2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-02-2015 05-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470/05-02-2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-02-2015 05-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469/05-02-2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-02-2015 05-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468/05-02-2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-02-2015 05-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467/05-02-2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472 / 5-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450 / 5-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453 / 5-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452 / 5-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451 / 5-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437 / 5-2-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ ΚΑΙ ΦΠΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481/5-2-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483/5-2-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482/5-2-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 444/05-02-2015 ΕΝΦΙΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447/05-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 446/05-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443/05-02-2015 ΕΝΦΙΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 446/05-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484/05-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448/05-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447/05-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445/05.02.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
05-02-2015 05-02-2015 ΠΟΛ. 1034/30-01-2015 ΠΟΛ. 1034/30-01-2015: Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου.
05-02-2015 05-02-2015 ΠΟΛ. 1010/09-01-2015 ΠΟΛ. 1010/09-01-2015: Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485/05-02-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449/05-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438/05-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 440/05-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 439/05-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455/05-02-2015 ΕΝΦΙΑ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456/05-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΠΟΛ. 1039/26-01-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
04-02-2015 04-02-2015 ΠΟΛ. 1037/02-02-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 432 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 434 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 433 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 431 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 435 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436 / 4-2-2015 Κ.Β.Σ.
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 428/04-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430/04.02.2015 ΚΦΑΣ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 429/04-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 423 / 3-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 424 / 3-2-2015 ΕΝΦΙΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425 / 3-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426/03-02-2015 ΚΒΣ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427/03-02-2015 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 3/03-02-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386 / 2-2-2015 ΦΠΑ