Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115 / 11-2-2016 ΚΒΣ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 420 / 11-2-2016 ΕΝΦΙΑ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23 / 11-2-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411 / 11-2-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 415 / 11-2-2016 Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 414 / 11-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 22 / 11-2-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 21 / 11-2-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 416 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409 / 11-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-02-2016 11-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 417/11-2-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397 / 10-2-2016 ΚΒΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396 / 10-2-2016 ΚΒΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394 / 10-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393 / 10-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395 / 10-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
10-02-2016 10-02-2016 ΠΟΛ. 1018/03-02-2016 ΠΟΛ. 1018/03-02-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β΄2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ. έγγρ....
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398 / 10-2-2016 ΚΒΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388/10-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 04 / 10-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 04 / 10-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383 / 10-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105 / 9-2-2016 ΕΛΠ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380/09-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382/09-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381/09-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376/9.2.2016 Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.