Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1462/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1457/15-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/02/2017: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1454/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520/15-2-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/15-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 14/02/2017 Δ.Τ.: Σας αποστέλλουμε τις σημαντικές κατασχέσεις που πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την κα...
14-02-2017 14-02-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΧΝΗΘ/ΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514/14-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/14-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/14-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/14.02.2017 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/14.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443/14-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1448/14-02-2017 ΕΝΦΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1447/14-02-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1435/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441/14-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΟ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1436/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1432/14-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/14-02-2017 ΚΒΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/14-02-2017 ΕΤΑΚ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1426/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1429/14-02-2017 ΦΜΑΠ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1428/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1427/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1424/14-02-2017 ΕΝΦΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1425/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421_1/14-02-2017 ΕΝΦΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1423/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422/14-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421/14-02-2017 ΕΝΦΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1419/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1420/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1418/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1417/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1416/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1405/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1415/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1406/14-02-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1404/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1403/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1414/14-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1411/14-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1413/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1412/14-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1410/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ