Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4599/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4589/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4588/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4584/29-12-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4586/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4585/29-12-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4581/29-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4583/29-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4582/29-12-2016 ΚΒΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 550/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4602/29-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4570/29-12-2016 ΦΠΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4601/29-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4600/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4590/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4572/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ 54 Ν. 4174/13
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4571/29-12-2016 ΦΠΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1728/29-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1735/29-12-2016 Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1733/29-12-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-Φ.Μ.Α.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1732/29-12-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-Φ.Μ.Α.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1730/29-12-2016 ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1729/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1722/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
29-12-2016 29-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1727/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ., ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1726/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Φ.Τ.Μ.
29-12-2016 29-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1725/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
29-12-2016 29-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1724/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ε.Λ.Π.
29-12-2016 29-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1723/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 421/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1714/29-12-2016 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4567/ 28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4569/ 28-12-2016 ΕΝΦΙΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4568/ 28-12-2016 ΕΝΦΙΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4549/ 28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4566/ 28-12-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4565/ 28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4554/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4553/28-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4552/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4540/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4548/ 28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4547/ 28-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4542/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4541/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4536/28-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4537/28-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4533/28-12-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4535/28-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4534/28-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 1809/1988