Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 6-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2487/5-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2488/5-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2490/05-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169/05.07.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2484/05-07-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.1809/88
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2486 / 5-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 759 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 763 / 5-7-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 762 / 5-7-2016 Ε.Ε.Τ.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 756 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ)
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 757 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ)
05-07-2016 05-07-2016 ΔΤ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/07/2016: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2489 / 5-7-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 758 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 767 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 766 / 5-7-2016 Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 765 / 5-7-2016 Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 764 / 5-7-2016 Κ.Β.Σ.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 761 / 5-7-2016 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 760 / 5-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 766 / 5-7-2016 Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 767 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 760 / 5-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 765 / 5-7-2016 Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 764 / 5-7-2016 Κ.Β.Σ.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 761 / 5-7-2016 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 5-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 94/05-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 740/04-07-2016 Φ.Π.Α.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 92 / 4-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 4-7-2016 ΚΒΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2483 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 743 / 4-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 746 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 752 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 751 / 4-7-2016 Φ.Π.Α.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 750 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 749 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 748 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 747 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ