Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 749 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 748 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 747 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 745 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 744 / 4-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 741 / 4-7-2016 Εισόδημα – παρακρατούμενοι φόροι
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 739 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 742 / 4-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 751 / 4-7-2016 Φ.Π.Α.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 750 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 755 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 754 / 4-7-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. – Ε.Ε.Τ.Α.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 753 / 4-7-2016 Φ.Π.Α.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 752 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 749 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 748 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 747 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 746 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 745 / 4-7-2016 Κ.Β.Σ.
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 744 / 4-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 741 / 4-7-2016 Εισόδημα – παρακρατούμενοι φόροι
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 739 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 4-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 93/04-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2473/01-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΔΑΔ Γ 1099525 ΕΞ 2016: Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων επιπ. Προϊσταμένων Τμήματος... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γεν...
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 90 / 1-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2482 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2474 / 1-7-2016 ΕΝΦΙΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 91 / 1-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479 / 1-7-2016 Εισόδημα
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 729 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2481 / 1-7-2016 Πρόστιμο επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2480 / 1-7-2016 Πρόστιμο επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2470 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΦΠΑ , ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2475 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2472 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2471 / 1-7-2016 Κ.Β.Σ.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2466 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2469 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2468 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2467 / 1-7-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΦΠΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1094/12-07-2016 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1092/30-06-2016 ΠΟΛ. 1092/30-06-2016: Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποί...
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1093/23-06-2016 ΠΟΛ. 1093/23-06-2016: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS). ...
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1084/23-06-2016 1. ΠΟΛ. 1084/23-06-2016: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». <br> 2. ΕΝΤΥΠΟ Φ2 TAXIS 050 ΦΠΑ ...
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2476/01-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ