Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3427/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3449/14-10-2016 ΚΒΣ/ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ 4 Ν. 4334/2015
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3447/14-10-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3444/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3443/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3428/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1251/14-10-2016 . - Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1252/14-10-2016 . - Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243/14-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1245/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1241/14-10-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/14-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3429/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3426/14.10.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3466/14.10.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3465/14.10.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3464/14.10.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1250/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1249/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1240/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1239/14-10-2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1238/14-10-2016 Φ.Π.Α.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/14-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204/13-10-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3417/13-10-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1199/13-10-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1203/13-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1202/13-10-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201/13-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1200/13-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 305/13-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/10/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/10/2016
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213/13-10-2016 ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1217/13-10-2016 ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/13-10-2016 ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1215/13-10-2016 ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/13-10-2016 ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1208/13-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212/13-10-2016 ΦΠΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211/13-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/1997
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1210/13-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/1997
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209/13-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205/13-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ