Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545 / 23-2-2016 Κ.Β.Σ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544 / 23-2-2016 ΚΒΣ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543 / 23-2-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521 / 23-2-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543 / 23-2-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521 / 23-2-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518 / 23-2-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548 / 23-2-2016 ΦΠΑ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547 / 23-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 546 / 23-2-2016 ΚΒΣ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545 / 23-2-2016 Κ.Β.Σ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544 / 23-2-2016 ΚΒΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΑΦΒ 1027291 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών... Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ...
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/22-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/22-02-2016 Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137 / 22-2-2016 ΚΒΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504 / 22-2-2016 ΚΒΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/22-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46 / 22-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 22-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506 / 22-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2013, 2014
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505 / 22-2-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 2011
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143 / 22-2-2016 Π.Ε.Π. Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142 / 22-2-2016 Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΠΟΛ. 1023/12-02-2016 ΠΟΛ. 1023/12-02-2016: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503 / 22-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2016 22-02-2016 ΠΟΛ. 1011/22-01-2016 ΠΟΛ. 1011/22-01-2016: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138 / 22-2-2016 Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139 / 22-2-2016 Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140 / 22-2-2016 Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500 / 22-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494/19-02-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/19-02-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΠΟΛ.1024/ 12-2-2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ