Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/09-02-2016 ΕΝΦΙΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 03 / 9-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106 / 9-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/09-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107 / 9-2-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)
09-02-2016 09-02-2016 Δ.Τ.: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102 / 9-2-2016 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α..
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103 / 9-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101 / 9-2-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104 / 9-2-2016 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100 / 9-2-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 9-2-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109 / 9-2-2016 ΕΛΠ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108 / 9-2-2016 ΕΛΠ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111 / 9-2-2016 Κ.Β.Σ.
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 377 / 9-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375 / 9-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
09-02-2016 09-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375 / 9-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 370 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 369 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 366 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 365 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 362 / 8-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360/8.2.2016 ΚΒΣ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 368 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 367 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 364 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 361 / 8-2-2016 ΚΒΣ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 363 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359 / 8-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 372 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 358 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 357 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371A / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 16/08-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 20/08-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 19/08-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 18/08-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 17/08-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 15/08-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 374 / 8-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
08-02-2016 08-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373 / 8-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ