Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997 / 27-5-2016 KBΣ, ΕΙΔΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8§12 ΤΟΥ Ν.1882/91
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970 / 27-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 557 / 26-5-2016 ΕΝΦΙΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 556 / 26-5-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 555 / 26-5-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΦΠΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 554 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 26-5-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 26-5-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949 / 26-5-2016 ΚΝΤΧ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1948 / 26-5-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1947 / 26-5-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1946 / 26-5-2016 ΦΠΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1945 / 26-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1944 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545 / 26-5-2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1943 / 26-5-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544 / 26-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/26-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 26-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 26-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1959 / 26-5-2016 ΕΤΑΚ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121 / 26-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1950 / 26-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1960 / 26-5-2016 ΚΒΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1961 / 26-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 553 / 26-5-2016 Ε.Λ.Γ.Α.
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 552 / 26-5-2016 Φ.Π.Α.
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 551 / 26-5-2016 Φ.Π.Α
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 550 / 26-5-2016 Φ.Π.Α.
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 549 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547 / 26-5-2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1958 / 26-5-2016 ΦΑΠ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1957 / 26-5-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955 / 26-5-2016 ΕΦΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123 / 26-5-2016 Κ.Φ.Α.Σ.(Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών)
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1962 / 26-5-2016 Κ.Β.Σ.
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124 / 26-5-2016 Φ.Π.Α.
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952 / 26-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ