Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-12-2015 09-12-2015 ΔΤ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/12/2015: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4688/09-12-2015 Φ.Π.Α.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4703/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4702/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4689/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4701/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4706/09-12-15 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4700/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4711 / 9-12-2015 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4710/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4707/09-12-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4709/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4708/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117 / 8-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 8-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2015 08-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1151444 ΕΞ 2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τα Τμήμ...
08-12-2015 08-12-2015 ΠΟΛ. 1260/03-12-2015 ΠΟΛ. 1260/03-12-2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδ...
08-12-2015 08-12-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/12/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 8-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4687 / 8-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΠΟΛ.1256/30-11-2015 ΠΟΛ.1256/30-11-2015: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων...
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114/08-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/08-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115/08-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 77/08-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 78/08-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4686 / 8-12-2015 ΚΒΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4671 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4675 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4674 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4673 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4672 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4665 / 7-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4670 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4669 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4668 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4667 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4666 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 264 / 7-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4679 / 7-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4682/07-12-2015 Κ.Β.Σ.
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4684/07-12-2015 ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4683/07-12-2015 ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4678/07-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4677/07-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΠΟΛ.1251/12-11-2015 ΠΟΛ.1251: Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, κα...
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263 / 7-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4676/07-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4685/07-12-2015 ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4680/07-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.