Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1051/06-03-2014 <p>1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. </p>...
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 586 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 587 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 572/20-03-2014 ΦΑΠ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575 / 20-3-2014 ΦΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574 / 20-3-2014 ΦΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/20-03-2014 ΦΑΠ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/20-03-2014 ΦΑΠ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 20-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1055/17-02-2014 Συμπλήρωση-Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού ...
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1079/19-03-2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013...
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568 / 20-3-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/20-03-2014 ΦΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1065/26-2-2014 Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης ...
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 578 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 579 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 580 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 581 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 582 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 583 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/20-3-14 Φ.Α.Π.
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/20-3-14 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/20-3-14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/20-3-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 592/20-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/20-03-2014 ΚΒΣ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 591/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 &amp; 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 590/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 &amp; 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 589/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 &amp; 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 588/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 &amp; 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/20-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 546/19-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547/19-03-2014 ΦΑΠ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562 / 19-3-2014 ΦΠΑ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 549/19-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 554 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- Φ.Π.Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561 / 19-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560 / 19-3-2014 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559 / 19-3-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 558 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΣΤ. Φ.Π.Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 557 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΣΤ. Φ.Π.Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 556 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤ. Φ.Π.Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 555 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΣΤ. Φ,Π,Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 550 / 19-3-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 552 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Φ.Π.Α
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 551 / 19-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Φ.Π.Α