Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1383/16-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1381/16-02-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1378/16-02-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380/16-02-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379/16-02-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1377/16-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1373/16-02-2018 Φ.Μ.Α – ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1376/16-02-2018 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1375/16-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1374/16-02-2018 Φ.Α.Π
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1372/16-2-2018 ΦΜΑ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/16.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1371/16-2-2018 ΦΜΑ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/16-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/16.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/16.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/16-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/15-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/15-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492/15-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/15-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488/15-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491/15-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490/15-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489/15-02-2018 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/15-02-2018 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486/15-02-2018 ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ – ΚΒΣ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΕΛΓΑ 2010
15-02-2018 15-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483/15-02-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
15-02-2018 15-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484/15-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)