Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1530/12-12-2016 ΜΗΤΡΩΟ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1524/12-12-2016 Κ.Φ.Δ.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1528/12-12-2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1526/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1525/12-12-2016 Κ.Φ.Δ.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 522/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1509/12-12-2016 Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1508/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1505/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4241/12-12-2016 ΚΒΣ,ΦΠΑ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4258/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4244/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ ΦΑΠ ΕΦΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4238/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4240/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4239/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4236/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4237/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4231/12-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4235/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4234/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4233/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4232/12-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 193/12-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4227/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1516/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1515/12-12-2016 ΚΒΣ, Φ.Ε, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6, - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1514/12-12-2016 ΚΒΣ, Φ.Ε, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6, - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1513/12-12-2016 ΚΒΣ, Φ.Ε, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6, - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1500/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 517/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 192/12-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 517/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4245/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 193/12-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 192/12-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4226/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1531/12-12-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1535/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1533/12-12-2016 Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1532/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4251/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4261/12-12-2016 ΚΒΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4259/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4252/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4250/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4249/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4248/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1520/12-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ