Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1537/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1542/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1541/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1540/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1539/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1538/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1536/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 Κοινή υπουργική απόφαση ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων ΓΓΔΕ Κοινή υπουργική απόφαση ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων ΓΓΔΕ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4273/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4274/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4270/ 13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4271/13-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4279/13-12-2016 E.E.T.A.
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4272/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 523/13-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4268/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 195/13-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4278/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4277/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4276/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4275/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4269/13-12-2016 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 194/13-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4262/13-12-2016 ΚΦΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/13-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 410/13-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4266/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4264/13-12-2016 KΒΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4263/13-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 518/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 521/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 520/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4230/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4260/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4243/12-12-2016 ΕΝΦΙΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4242/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 519/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4229/12-12-2016 ΚΒΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4228/12-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1507/12-12-2016 Κ.Β.Σ.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1506/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4253/12.12.2016 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤ. 2015
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4257/12-12-2016 ΕΛΠ ΚΑΙ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4256/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4255/12-12-2016 ΕΛΠ ΚΑΙ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4254/12.12.2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔ. 2011-2012
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1529/12-12-2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4246/12-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1530/12-12-2016 ΜΗΤΡΩΟ