Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2525/21-12-2017 Φ.Ε. 2016
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2524/21-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 1998-2005
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2523/21-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2002-2008
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2522/21-12-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2016
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2521/21-12-2017 ΚΒΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2001
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6482/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6483/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6479/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6481/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6480/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6475/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6478/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6477/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6476/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6472/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6474/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6473/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2492/20-12-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2493/20-12-2017 Κ.Β.Σ.
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2490/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΥΠΑΤΕ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2491/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2487/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΥΠΑΤΕ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2489/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΥΠΑΤΕ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2488/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2486/20-12-2017 ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485/20-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2484/20-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2483/20-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡΑΓ. 1 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2481/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2482/18-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2480/20-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479/20-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2476/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477/20-12-2017 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2475/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/19-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6469/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6468/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186/19-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187/19-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6467/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6466/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6465/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6464/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6463/19-12-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6462/19-12-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
19-12-2017 19-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6461/19-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6451/18-12-2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6452/18-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ