Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1047/16-09-2016 ΚΒΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1046/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1045/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1044/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1011/16-9-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/09/2016: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3141/16-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3139/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 266/16.09.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3140/16-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
15-09-2016 15-09-2016 Παρουσίαση-Ενημέρωση για τα ανιχνευτικά συστήματα περιεχομένου των φορτίων Ενημέρωση για αυτοκινούμενα και σταθερά συστημάτα ανίχνευσης του περιεχομένου των φορτίων
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3136/15-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 311/15.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3137/15-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 313 / 15-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1008/15-09-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. και ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97)
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 312/15-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων... Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
15-09-2016 15-09-2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψ.. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016: Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Δ...
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1009/15.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3135/15-09-2016 ΕΛΠ-ΚΦΔ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1010/15.09.16 ΕΕΤΗΔΕ - EETA
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3113/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3112/14-09-2016 Κ.Β.Σ.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3114/14-09-2016 ΚΦΑΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3133/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3134/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3109/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1007/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΟΣΔΙΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3132/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3111/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3110/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3103/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3108/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3107/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3106/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3105/14-09-2016 ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3104/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1005/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3102/14-09-2016 ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3101/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3100/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3099/14-09-2016 ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1006/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1001/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1004/14-09-2016 ΠΕΠ ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1003/14-09-2016 ΠΕΠ ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1002/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 999 / 14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1000/14-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ