Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548/19-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 551/19-1-2017 ΚΒΣ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 550/19-1-2017 ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 549/19-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΠΟΛ. 1007/18-01-2017 ΠΟΛ. 1007/18-01-2017: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλ...
19-01-2017 19-01-2017 Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών.. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσ...
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/19-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/19-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/19-01-2017 ΕΝΦΙΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/18-01-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/18-01-2017 ΕΝΦΙΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/18.01.2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/18.01.2017 ΚΦΔ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/18.01.2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148/18-01-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/18-01-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/18-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/18.01.17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΚΒΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 546/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 526/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/18-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/18.01.17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 542/18-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 541/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 540/18-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.