Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1618/04-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623 / 4-5-2016 ΚΦΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627 / 4-5-2016 ΚΒΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623 / 4-5-2016 ΚΦΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627 / 4-5-2016 ΚΒΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ di / 28-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1603 / 28-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1605/28-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1604/28-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/28.04.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1606 / 28-4-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1602 / 28-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016: Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί ... «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτ...
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών ... Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/...
28-04-2016 28-04-2016 ΠΟΛ.1049/ 20-04-2016 ΠΟΛ.1049/ 20-04-2016:«Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 κ...
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1608 / 28-4-2016 Φ.Π.Α. , ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016: Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών ... Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 28-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404 / 28-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 28-4-2016 Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014)
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1607 / 28-4-2016 ΚΒΣ ΕΛΠ 2015
28-04-2016 28-04-2016 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/28-04-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/28-04-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ...
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 59 / 27-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400 / 27-4-2016 ΕΝΦΙΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1583 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401 / 27-4-2016 Φ.Π.Α.
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1585 / 27-4-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1586 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1587 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 27-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/2013
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1589 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1588 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1590 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1600/27-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1599 / 27-4-2016 ΦΠΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΔΑΔ Γ 1067889 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γε...
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1598 / 27-4-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97 & ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1882/90
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1597 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1593 / 27-4-2016 ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1592 / 27-4-2016 ΚΒΣ