Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-09-2015 24-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/24-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3912 / 23-9-2015 KΦΑΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3913 / 23-9-2015 KΦΑΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115 / 23-9-2015 Φ.Π.Α.
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114 / 23-9-2015 Εισόδημα-ΦΠΑ-άρθρο 6 Ν. 2523/97
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 113 / 23-9-2015 Εισόδημα-επανάληψη διαδικασίας
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 112 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111 / 23-9-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3916/23-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3917_en_23-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110 / 23-9-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109 / 23-9-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109/23-9-2015
23-09-2015 23-09-2015 ΠΟΛ. 1194/27-08-2015 ΠΟΛ. 1194/27-08-2015: Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κρ...
23-09-2015 23-09-2015 ΠΟΛ. 1192/13-08-2015 ΠΟΛ. 1192/13-08-2015: Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μετ...
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3911/23-9-15 ΚΒΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3908/23-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3910/23-9-15 ΚΒΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3909/23-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100 / 23-9-2015 Φ.Π.Α.
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 23-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3912/23-09-2015 KΦΑΣ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3915/23-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3914/23-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2015 23-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3913/23-09-2015 KΦΑΣ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3905 / 22-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3907 / 22-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3906 / 22-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3903 / 22-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3904 / 22-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3902/22-09-2015 ΚΒΣ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3899/22-09-2015 ΚΒΣ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3901/22-09-2015 ΚΒΣ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3900/22-09-2015 ΚΒΣ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3895/22-09-2015 ΦΑΠ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3896/22-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3898/22-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2015 22-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3897/22-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-09-2015 21-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98 / 21-9-2015 K.B.Σ.
21-09-2015 21-09-2015 ΠΟΛ. 1209/17-09-2015 ΠΟΛ. 1209/17-09-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς π...
21-09-2015 21-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3875/21-09-2015 ΕΝΦΙΑ
21-09-2015 21-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3874/21-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-09-2015 21-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3879/21-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ