Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1190/23.03.2016 Ενφια 2015
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/ 23-03-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/23.3.2016 ΕΝΦΙΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/23-03-2016 ΕΝΦΙΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016) ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016): Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτ...
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187 / 23-3-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1182 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1181 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1179 / 23-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1178 / 23-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171 / 23-3-2016 ΕΝΦΙΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170 / 23-3-2016 ΕΝΦΙΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1167 / 23-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1166 / 23-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1177 / 23-3-2016 Φ.Π.Α.
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173 / 23-3-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1176 / 23-3-2016 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1175 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174 / 23-3-2016 Κ.Β.Σ.
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172 / 23-3-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168 / 23-3-2016 ΕΝΦΙΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168 / 23-3-2016 ΕΝΦΙΑ
23-03-2016 23-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169 / 23-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2016 22-03-2016 Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016 :Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 815) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
22-03-2016 22-03-2016 ΠΟΛ. 1036/18-03-2016 ΠΟΛ. 1036/18-03-2016: Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ...
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016: Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ ... Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 274 / 22-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1162 / 22-3-2016 ENΦΙΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32 / 22-3-2016 Κ.Β.Σ.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1165/ 22-03-2016 ΕΝΦΙΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 22-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279 / 22-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31 / 22-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 22-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286 / 22-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 43 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 42 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 41 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 40 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276 / 22-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 273 / 22-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 272 / 22-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271 / 22-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284 / 22-3-2016 ΕΝΦΙΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 39 / 22-3-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ