Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3269/26-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3280/26-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3279/26-09-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3270/26-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3230/26-09-2016 ΕΕΤΗΔΕ – ΕΕΤΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3268/26-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3251/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα...
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3282/26-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3252/26-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3276/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3275/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3274/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3273/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3272/ 26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3255/26-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3254/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3253/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3248/26-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
26-09-2016 26-09-2016 Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα
26-09-2016 26-09-2016 ΔΤ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.- Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/09/2016: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.- Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3271/26-09-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013, ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3263/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3267/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3266/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΚΒΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3265/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΚΒΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3264/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3237/26-09-16 Κ.Β.Σ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3262/26-09-2016 ΡΥΘΜΙΣΗ Ν. 4321/2015
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3261/26-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3260/26-09-2016 Φ.Π.Α.
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3259/26-09-2016 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3258/26-09-2016 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3238/26-09-16 ΕΕΤΗΔΕ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3234/26-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3236/26-09-16 Κ.Β.Σ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3235/26-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3233/26-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 137/26-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 138/26-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3232/26-09-2016 ΦΜΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3250/26-9-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3232/26-09-2016 Φ.Μ.Α.
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3249/26-9-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1095/23-09-2016 ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1108/23-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1092/23-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1094/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1093/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3225/23-09-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ