Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 961/12-04-2017 Π.Ε.Π. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 957/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 959/12-04-2017 Π.Ε.Π. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 958/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 950/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 956/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 951/12-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 947/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 949/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 948/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2443/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2444/12-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2439/12-04-2017 ΚΒΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2433/12-04-2017 Φ.Μ.Α
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2438/12-04-2017 ΚΒΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 43/12-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/12-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/12-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2427/11-04-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2428/11-04-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2425/11-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2426/11-04-2017 Παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών και αμοιβών τρίτων
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2422/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2424/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2423/11-04-2017 ΦΠΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2418/11-04-2017 ΚΒΣ
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 945/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 946/11-04-2017 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 942/11-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 944/11-04-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 943/11-04-2017 Φ.Π.Α.
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 940/11-04-2017 Φ.Π.Α.
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 941/11-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 937/11-04-2017 Φ.Μ.Α.
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 939/11-04-2017 Φ.Π.Α.
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 938/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 935/11-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
11-04-2017 11-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 936/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2431/11-04-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2421/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2430/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2429/11-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2419/11-04-2017 ΦΠΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2420/11-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/11-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 42/11-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/11-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/11-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/11-04-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-04-2017 10-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 932/10-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ