Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3293/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3292/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3291/09-06-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3290/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3284/09-06-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3288/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3287/09-06-2017 ΚΒΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3286/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3285/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3280/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3283/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4308/14 ΚΑΙ 4174/13
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3282/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3281/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3274/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3279/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3278/09-06-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3277/09-06-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3276/09-06-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3275/09-06-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3273/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3296/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3271/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3272/09-06-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3270/09-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114/09-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3267/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3269/08-06-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3268/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3264/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3266/08-06-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3265/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3260/08-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3263/08-06-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3262/08-06-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3261/08-06-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3257/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3259/08-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3258/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3253/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3256/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3255/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3254/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1241/08-06-2017 Πρόστιμο αρ.54 Ν.4174/13 (μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αρ.13)
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3252/08-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/08-06-2017 Πρόστιμο αρ.54 Ν.4174/13 (μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αρ.13) –Πρόστιμο αρ.4 Ν.2523/97 (μη έναρξης)
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1238/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1240/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1239/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ