Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1902/30-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ ΑΡΘ 7 & 5 ΤΟΥ Ν. 4337/2015
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/30-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1900/30-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/30-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120/29-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121/29-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1899/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 29/29-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1898/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1896/29-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1897/29-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1895/29-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1893/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1894/29-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1892/29-03-2018 Φ.Α.Π
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1889/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1891/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 - ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1890/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1887/29-03-2018 Φ.Μ.Υ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1888/29-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1885/29-03-2018 Φ.Μ.Υ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1886/29-03-2018 Φ.Μ.Υ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1884/29-03-2018 Φ.Μ.Υ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1882/29-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1883/29-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1880/29-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1881/29-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/29-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1879/28-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1878/28-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1876/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1877/28-03-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1875/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1873/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1874/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1871/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1872/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1869/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1870/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1868/28-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1867/28-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1866/28-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/28-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118/27-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119/27-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115/27-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117/27-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/27.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 28/27-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1863/27-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ