Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/28-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/28-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 533/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529/28-02-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524/28-02-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/28-02-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527/28-02-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 526/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525/28-02-2018 ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520/28-02-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/28-02-2018 Φ.Ε. οικ. έτος 2013
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522/28-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521/28-02-2018 ΠΕΠ ΕΝΦΙΑ 2017
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1565/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1566/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1560/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΑΤΕ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1564/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1563/28-2-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1562/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΤΕ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1561/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΑΤΕ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1558/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1559/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1557/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 4/27-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/27-2-2018 Κ.Φ.Δ.
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 3/27-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 2/27-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/27-2-2018 Κ.Β.Σ.
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518/27-2-2018 Κ.Φ.Δ.
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514/27-2-2018 Φ.Μ.Υ.
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/27-2-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/27-2-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1551/27-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 §2 περ. α’ Ν.4174/2013
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1553/27-02-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1552/27-02-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1549/27-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1550/27-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 §2 περ. α’ Ν.4174/2013
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/27-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/27-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1545/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1548/26-2-2018 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, Πρόστιμο άρθρ 7§3 περ.ε΄ Ν.4337/2015- λήπτης εικονικών
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1547/26-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1546/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1540/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1543/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1542/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1541/26-2-2018 ΦΜΑ