Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-11-2016 08-11-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3770/08-11-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3771/08-11-2016 ΦΠΑ.
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3776/08-11-2016 Κ.Β.Σ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 457/08-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 458/08-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3781/8-11-16 ΦΠΑ ΜΗΤΡΩΟ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3782/08-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3773/08-11-2016 ΚΒΣ, ΦΠΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3780/8-11-16 ΚΒΣ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3782/8-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3778/08-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3774/08-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1342/08-11-2016 ΦΠΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3772/08-11-2016 ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1344/08-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1343/08-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341/08-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016: Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-20...
07-11-2016 07-11-2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016: Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών – Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της ...
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3752/07-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3763/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3761/07-11-2016 ΦΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3744/07-11-2016 ΦΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3755/07-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3754/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3753/07-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3749/07-11-2016 ΚΒΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3736/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3739/07-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3738/07-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3737/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 456/07-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3735/07-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3734/07-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3747/07-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3748/07-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3746/07-11-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1338/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1336/07-11-2016 ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-11-2016 07-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1337/07-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Φ.Τ.Μ.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3762/07-11-2016 Φ.Μ.Α.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3769/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3768/07-11-2016 ΦΠΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3740/7-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3745/07-11-2016 ΚΒΣ,ΦΠΑ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1333/7-11-2016 Κ.Φ.Δ.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3750/07-11-16 EIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/11
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3733/07-11-16 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3743/07-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3742/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ