Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1097/08-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1103/08-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1110/08-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1109/08-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1108/08-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
08-05-2014 08-05-2014 Υπολογισμός των εξαγωγών γουνοδερμάτων από άλλο κράτος μέλος ... Υπολογισμός των εξαγωγών γουνοδερμάτων από άλλο κράτος μέλος στο όριο του ειδικού διπλοτύπου δελτίου απαλλαγής
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1095/8-5-14 ΚΒΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1090 / 8-5-2014 ΚΒΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1094 / 8-5-2014 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1093 / 8-5-2014 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3833/2010
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1092 / 8-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1091 / 8-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση κινητού αγαθού εντός της περιόδου.. Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση κινητού αγαθού εντός της περιόδου του πενταετούς διακανονισμού που έχει αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνια μίσθωση
08-05-2014 08-05-2014 ΠΟΛ. 1074/14-03-2014 Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής.
08-05-2014 08-05-2014 ΠΟΛ. 1127/30-04-2014 Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014.
08-05-2014 08-05-2014 ΠΟΛ. 1107/14-04-2014 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1104 / 8-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1105/08-05-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1106/08-05-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1107/08-05-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1112/08-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1111/08-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 8-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 8-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1072 / 7-5-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1071 / 7-5-2014 Φ.Π.Α.
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1070 / 7-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1083/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1085/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1084/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1080/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1082/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1081/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1074/07-05-14 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1079/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1078/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1077/07-05-2014 ΚΒΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1075/07-05-14 ΦΠΑ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1073/07-05-14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1068/07.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1069/07.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168 / 13-5-2014 Φ.Π.Α.
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1086/07-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1066/07-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1067/07-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-05-2014 07-05-2014 Παροχή Διδακτικού Έργου σε Δημόσιους Φορείς από υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών Παροχή Διδακτικού Έργου σε Δημόσιους Φορείς από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1087/7-5-14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1088/7-5-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1089/07-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-05-2014 07-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1076/07-05-2014 Φ.Μ.Α.Π