Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387/28-02-2014 ΦΑΠ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388 / 28-2-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389 / 28-2-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390 / 28-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391 / 28-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392 / 28-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393 / 28-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402 / 28-2-2014 ΦΑΠ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385/28-2-14 Φ.Μ.Α.
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386/28-2-14 Κ.Β.Σ.
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404/28-02-14 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405/28-02-14 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400/28-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 377/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 372/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 374/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 369/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371/28-02-2014 ΚΦΑΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 370/28-02-2014 ΦΠΑ
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 366 / 27-2-2014 ΚΒΣ
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 368 / 27-2-2014 K.B.Σ.
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130 / 27-2-2014 ΚΒΣ
27-02-2014 27-02-2014 ΠΟΛ. 1046/07-02-2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα(Έντυπο Ε20/...
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 365/27-2-14 Φ.Μ.Α.
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 8/27-02-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-02-2014 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/02/2014
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 7/27-02-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-02-2014 26-02-2014 Προδιαγραφές αρχείων: α)περίπτωσης 1.1.α άρθ 1 της ΠΟΛ 1033/2014 β)ΠΟΛ 1102/2013 Προδιαγραφές αρχείων: α) της περίπτωσης 1.1.α άρθρου 1ου της ΠΟΛ 1033/2014 και β) της ΠΟΛ 1102/2013
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 26-2-2014 ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 356/26-02-2014 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 26-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 362/26-02-2014 ΕΤΑΚ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 361/26-02-2014 ΦΑΠ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359/26-02-2014 Ε.Φ.Α.