Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/31-10-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Άρθ. 5 & 9 Ν. 2523/1997
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43/31-10-2013 ΦΠΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42/31-10-2013 ΦΠΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37/31-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
30-10-2013 30-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/30-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2013 30-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/30-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2013 30-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/30-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2013 30-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/30-10-2013 Πρόστιμο άρθρου 5 Ν.2523/1997
30-10-2013 30-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/30-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2013 29-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/29-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2013 29-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/29-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30/25-10-2013 Κ.Β.Σ.
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/25-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29/25-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/25-10-2013 ΦΠΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/25-10-2013 ΦΠΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/25-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/25-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/25-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/25-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/25-10-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/25-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2013 24-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/24-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2013 24-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/24-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2013 24-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/24-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2013 23-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 23-10-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2013 23-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/23-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2013 23-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/23-10-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/22-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/22-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/22-10-13 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/22-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2013 21-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20/21-10-2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ –ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2013 21-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/21-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2013 21-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19/21-10-2013 ΦΜΑΠ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/18-10-2013 Κ.Β.Σ.
18-10-2013 18-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/18-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/18-10-2013 Κ.Β.Σ.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/18-10-2013 Κ.Β.Σ. - ΚΦΑΣ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/18-10-2013 Κ.Β.Σ.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/18-10-13 Φ.Α.Π.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/18-10-13 Φ.Α.Π.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/18-10-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/18-10-2013 ΦΑΠ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/18-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/18-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ