Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1145/03-07-2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για ...
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12 / 6-7-2015 Εισόδημα-επίδομα βιβλιοθήκης
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1144/03-07-2015 ΠΟΛ. 1144/03-07-2015: Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1143/03-07-2015 ΠΟΛ. 1143/03-07-2015: Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015).
06-07-2015 06-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11 / 6-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΤ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠ/KOY MEΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ2015 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε Ν.Π. και Ν.Ο. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που λειτουργούν ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός της χρήσης (υποδωδεκάμηνη περί...
03-07-2015 03-07-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΤ: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛOΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛOΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Λ.Α.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2946/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2939/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2945/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2944/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2943/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2942/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2941/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2940/3-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2965 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2963 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2964 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2949 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2950 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2947 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2948 / 3-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΤ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/07/2015: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2955/03.07.2015 ΑΡΘΡΟΥ 10Ν 1809/88
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2961/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2957/03.07.2015 ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν1809/88
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2956/03.07.2015 ΚΦΑΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2936/03-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2959/03-07-2015 ΚΒΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2960/03-07-2015 ΚΒΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2951/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2958/03-07-2015 ΚΒΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2954/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2953/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2952/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2933/03-07-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2935/03-07-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2934/03-07-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2962/03-07-2015 ΚΒΣ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2937/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2015 03-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2938/03-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ