Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 890/28-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2014 28-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 889/28-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2014 25-04-2014 Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων ΔΟΥ και Τελωνείων από 14-20/4/14 Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας κατά την εβδομάδα 14/4/2014 ‐ 20/4/2014
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886/25-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-04-2014 25-04-2014 ΠΟΛ. 1116/24-04-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β΄ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και...
25-04-2014 25-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/04/2014
25-04-2014 25-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/04/2014
25-04-2014 25-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/04/2014
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 19/25-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 21/25-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 20/25-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161 / 25-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162 / 25-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-04-2014 24-04-2014 Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών... Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 17/24-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 18/24-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160 / 24-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 879/24.04.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880/24.04.14 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 878/24-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-04-2014 24-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 877/24-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 881/24-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884/24-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883/24-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882/24-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 876/24-04-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885/24-04-2014 Κ.Β.Σ
23-04-2014 23-04-2014 Λειτουργία των ΔΟΥ για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές Λειτουργία των ΔΟΥ για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές
23-04-2014 23-04-2014 ΠΟΛ. 1094/07-04-2014 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τ...
23-04-2014 23-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 870 / 23-4-2014 Κ.Β.Σ.
23-04-2014 23-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 875 / 23-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-04-2014 23-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 874 / 23-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-04-2014 23-04-2014 ΠΟΛ. 1105/10-04-2014 Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ΄ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172...
23-04-2014 23-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871/23-04-14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
23-04-2014 23-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 873/23-04-14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
23-04-2014 23-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872/23-04-14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159 / 22-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 868/22-04-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866/22-04-2014 ΦΠΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 869 / 22-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865 / 22-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864 / 22-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859/22-04-2014 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 Ν. 2523/1997
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860/22-04-2014 ΚΦΑΣ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858/22-04-2014 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 Ν. 2523/1997
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ