Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-02-2018 08-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/08.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427/07-02-2018 Φ.M.A.
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425/07-02-2018 Φ.M.A.
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426/07-02-2018 Φ.M.A.
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 423/07-02-2018 Φ.M.A.
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 424/07-02-2018 Φ.M.A.
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 421/07-02-2018 Φ.Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 422/07-02-2018 Φ.Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1248/7-2-2018 ΦΠΑ απαλλαγές
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 420/07-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν 4174/2013
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1246/7-2-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1247/7-2-2018 ΦΜΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1245/07-02-2018 ΕΝΦΙΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243/07-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244/07-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1239/7-2-2018 Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Απαράδεκτη
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1241/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1240/7-2-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1238/7-2-2018 ΕΝΦΙΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – εκπτώσεις/απαλλαγές αναπηρίας
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/07-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΤΕ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/7-2-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/07-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/07-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΤΕ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/07-02-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/07-502-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1229/7-2-2018 ΕΝΦΙΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/7-2-2018 ΕΝΦΙΑ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/07-502-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.58 ΤΟΥ Ν.4174/2013
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/07-502-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.58 ΤΟΥ Ν.4174/2013
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224/07-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ο.Τ.Ε
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/07-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/07-02-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1217/07-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218/07-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1215/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212/7-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’ Ν.4337/2015 έκδοση εικονικών-επανάληψη διαδικασίας
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1208/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α