Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 186/28-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441/28-11-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 185/28-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 185/28-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 186/28-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/28-11-2016 ΠΡ. Κ.Β.Σ., ΠΡ. Φ.Π.Α., ΕΙΔ. ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ.8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990 ΚΑΙ Φ.Π.Α.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3992/28-11-2016 ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3980/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/28-11-2016 ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/28-11-2016 Πρόστιμο ΜΗΤΡΩΟΥ,αρ.4 Ν.2523/97
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3994/28-11-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 499/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 497/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 496/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 494/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3997/28-11-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Προσαύξηση Περιουσίας
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3996/28-11-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Προσαύξηση Περιουσίας
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3995/28-11-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3960/25-11-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3961/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3959/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3956/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3957/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3951/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3950/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1417/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3954/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3968/25-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3966/25-11-2016 ΕΛΠ, ν. 4174/2013
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3965/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3964/25-11-2016 ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3954/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3930/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4337/2015
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3953/25-11-2016 ΕΝΦΙΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3952/25-11-2016 ΕΝΦΙΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3933/25-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΦΜΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 491/25-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1424/25-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1423/25-11-2015 ΕΕΤΗΔΕ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3948/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3967/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3949/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3946/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3947/25-11-2016 ΦΠΑ