Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1871/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1868/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1870/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1869/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1891/23-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1868/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1871/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1880 / 23-5-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1879 / 23-5-2016 MH XOΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1878 / 23-5-2016 ΦΠΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1877 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1876 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΠΟΛ. 1053/26-04-2016 ΠΟΛ. 1053/26-04-2016: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 23-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1872 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1875 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1874 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1873 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1886 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΑΦ Β 1076528 ΕΞ 2016: Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου... Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 κ...
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1890 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505 / 20-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1856 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 20-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1855 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1854 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ di / 20-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1853 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1852 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1851 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515 / 20-5-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509 / 20-5-2016 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/90
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508 / 20-5-2016 ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 20-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507 / 20-5-2016 ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/20-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/20-5-2016 ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1849/20-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518 / 20-5-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1850 / 20-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511 / 20-5-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506 / 20-5-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519 / 20-5-2016 ETAK
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521 / 20-5-2016 ΦΜΥ