Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-06-2015 22-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2726/22-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-06-2015 22-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2722/22-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-06-2015 22-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2724/22-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-06-2015 22-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2723/22-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2664 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2669 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2668 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2667 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2666 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2665 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2661 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2663 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2662 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2672 / 19-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΤ:ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2671/19-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2655/19-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2670/19-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2657/19-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2658 / 19-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2660 / 19-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2659 / 19-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
19-06-2015 19-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2656/19-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ2015 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλ...
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2626 / 18-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2629 / 18-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2628 / 18-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2627 / 18-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2633/18-06-2015 ΚΒΣ, Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2644/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊσταμένων Τμ/τος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, της Γενικής ...
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2645/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊσταμένου Υπ/νσης Κέντρου Μεγάλων Επιχ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης του Κέντρου Μεγάλων Επιχειρήσεων , της Γεν...
18-06-2015 18-06-2015 ΠΟΛ. 1123/18-06-2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2639/18.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2640/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2641/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2638/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΤ: Συνέντευξη Τύπου - Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/06/2015: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛ...
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2642/18-06-2015 ΦΠΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2643/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2631/18.06.2015 ΚΒΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2637/18-06-15 Κ.Φ.Α.Σ.
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2636/18-06-15 Κ.Β.Σ.
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2635/18-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2634/18-06-15 Φ.Π.Α.
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263218-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Κ.Β.Σ.
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2624/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2625/18-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2654 / 18-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ