Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 365 / 20-4-2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) (ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2004)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου... ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534 / 20-4-2016 ΦΠΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1537 / 20-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1558 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΉΣΗ 2010)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1557 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2009)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1560 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2012)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1559 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2011)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1563 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1543/20-04-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Μ.Α.Π
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1544/20-04-2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Μ.Α.Π
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1541/20-04-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Μ.Α.Π
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1542/20-04-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Μ.Α.Π
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 0762/0803-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Τεκμήρια
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1540/20-04-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1562 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2014)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1561 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2013)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 367 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1533 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1536 / 20-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1538 / 20-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1565 / 20-4-2016 Κ.B.Σ.
20-04-2016 20-04-2016 ΠΟΛ. 1044/7-4-2016 ΠΟΛ. 1044/7-4-2016: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1566 / 20-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1535/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1548/20-04-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1547/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1545/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1546/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1554/20-04-16 Κ.Β.Σ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1556/20-04-16 Κ.Β.Σ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1555/20-04-16 Κ.Β.Σ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1552/20-04-16 Κ.Β.Σ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1553/20-04-16 Κ.Β.Σ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 19-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 19-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 49 / 19-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1530 / 19-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1529 / 19-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/ 19-4-2016 ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1528 / 19-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527 / 19-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1532/19-04-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1531/19-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ