Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/07-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-04-2017 07-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β΄του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π... ΔΔΑΔ Γ 1053639 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β΄ του Κέντρου Ελέγχου Φορο...
07-04-2017 07-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης ΔΟΥ Α’, Α’-Β’ ... ΔΔΑΔ Γ 1053635 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των ...
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53/07-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2384/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915/6-4-2017 Κ.Β.Σ.
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2386/06-04-2017 ΦΠΑ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2375/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 & 5 Ν. 2523/1997
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2383/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 1809/88
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2382/06-04-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/97
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2372/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2374/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2373/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2371/06-04-2017 Κ.Β.Σ.
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας... ΔΔΑΔ Γ 1053069 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας της Γεν...
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2377/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 παρ. 3 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2378/06-04-2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2376/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 παρ. 3 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2387/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2381/06-04-2017 Φ.Π.Α.
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης Περιφερ. Υπηρεσιών Γεν.Δ/νσης... ΔΔΑΔ Γ 1053072 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση...
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2385/06-04-2017 ΚΦΑΣ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2379/06-04-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2380/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (12 βιντεοπροβολείς και 12 οθόνες προβολής) για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία με...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσης Ελέγχων... ΔΔΑΔ Γ 1052510 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού... ΔΔΑΔ Γ 1052318 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλα...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσης Φορολογικής και Τελων... ΔΔΑΔ Γ 1052536 ΕΞ 2017/4-4-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυν...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Φορολογικής και Τελωνειακής... ΔΔΑΔ Γ 1052524 ΕΞ 2017/4-4-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Φορολογικής και Τελωνειακ...
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2370/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903/05-04-2017 K.B.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2350/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2353/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2351/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2340/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2349/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2337/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2339/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2338/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2335/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2336/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2332/05-04-2017 ΦΑΠ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2334/05-04-2017 ΕΝΦΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2333/05-04-2017 ΦΑΠ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2328/5-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2331/05-04-2017 ΦΑΠ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2330/5-4-2017 ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2329/5-4-2017 ΦΠΑ