Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382 / 2-2-2015 ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 2-2-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ Ν 1882
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383 / 2-2-2015 ΚΒΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381 / 2-2-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 418 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 416 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 421 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 420 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 419 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387 / 2-2-2015 Φ.Π.Α.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 415 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 413 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389/02-02-2015 ΚΒΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390/02-02-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402/02-02-2015 ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400/02-02-2015 ΚΒΣ
02-02-2015 02-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394/02-02-2015 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392/02-02-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391/02-02-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403 / 2-2-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411 / 2-2-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410 / 2-2-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404 / 2-2-2015 Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407/02-02-2015 ΦΠΑ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 422/02-02-2015 ΕΝΦΙΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/02-02-2015 ΦΠΑ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408/02-02-2015 ΦΠΑ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406/02-02-2015 ΚΒΣ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 414/02-02-2015 ΕΝΦΙΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 417/02-02-2015 ΕΝΦΙΑ
02-02-2015 02-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394/02-02-2015 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ-ΕΤΑΚ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΤ:Συμμετοχή και ομιλία της ΓΓΔΕ Κατερίνας Σαββαΐδου στην Ε.Φ.Υ. του ΟΟΣΑ Συμμετοχή και ομιλία της ΓΓΔΕ Κατερίνας Σαββαΐδου στην Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335 / 30-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336 / 30-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378 / 30-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376 / 30-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ