Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-09-2016 19-09-2016 ΠΟΛ. 1130/09-09-2016 ΠΟΛ. 1130/09-09-2016: Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών...
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1051/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1059/19-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 132/19-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1061/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1065/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1064/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1063/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1062/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα... ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3142/16-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3138/16-09-2016 Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1030/16.09.16 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1031/16.09.16 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1028/16.09.16 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1029/16.09.16 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1026/16.09.16 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1027/16.09.16 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1024/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1025/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1023/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1037/16-09-2016 Φ.Ε. – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 ΚΦΔ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1022/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1020/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1050/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1014/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1019/16.09.16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2323/97
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1018/16.09.16 ΚΒΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1035/16-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1015/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1012/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1017/16.09.16 ΚΒΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 130/16.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1013/16-09-2016 Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1038/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1036/16-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 314/16.09.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1021/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1016/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1041/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1040/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1039/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1034/16-09-2016 Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Δ., Φ.Π.Α. και ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1033/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1032/16-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1043/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1042/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1048/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1049/16-09-2016 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 315/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ