Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3840/18-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3839/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3838/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3834/18-09-2015 ΚΒΣ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3836/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3835/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3871/18-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3843/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3844/18-09-2015 Κ. Φ.Α.Σ.
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3867/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3845/18-09-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3864/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3861/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3863/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3862/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3859/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3860/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3857/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3858/18-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129 / 18-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ( ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ )
18-09-2015 18-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128 / 18-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97 / 17-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3832 / 17-9-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 96 / 17-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΤ:ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3829/17-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3833/17-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3830 / 17-9-2015 EETA
17-09-2015 17-09-2015 ΔΤ: 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 ΔΤ: 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015
17-09-2015 17-09-2015 ΠΟΛ. 1205/15-09-2015 ΠΟΛ. 1205/15-09-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3832/17-09-2015 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3831/17-09-15 ΕΝΦΙΑ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54/17-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55/17-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Ε.Τ.Ε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3824/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3825/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3821 / 16-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3828/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95 / 16-9-2015 ΚΒΣ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/09/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014
16-09-2015 16-09-2015 ΠΟΛ. 1202/10-09-2015 ΠΟΛ. 1202/10-09-2015: Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3819/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3827/16-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3826/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3820/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3813/16.09.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3816/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3815/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
16-09-2015 16-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3814/16-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ