Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2404/09-06-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-06-2015 09-06-2015 'Εγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης μη υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης φορολ. εισοδήματος Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
09-06-2015 09-06-2015 ΠΟΛ. 1112/02-06-2015 ΠΟΛ. 1112/02-06-2015: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία ...
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2416/09-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2403/09-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2417/09-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2396 / 8-6-2015 Φ.Π.Α.
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2352 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2395 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2394 / 8-6-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2354 / 8-6-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2353 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2367 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2398 / 8-6-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ BIBΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2376 / 8-6-2015 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2369 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2368 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2372/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2383/08-06-2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2382/08-06-2015 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2374/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2373/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2371/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2355/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2357 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2360 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2359 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2358 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2385/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2387/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2386/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2361/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2402/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2381 / 8-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2401 / 8-6-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2400 / 8-6-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2350 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2380 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2351 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2349 / 8-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2399/08-06-2015 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
08-06-2015 08-06-2015 ΠΟΛ. 1115/05-06-2015 ΕΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε9: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015.
08-06-2015 08-06-2015 ΔΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/06/2015: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/06/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΤ: Συγκρότηση ομάδας για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας και λειτουργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/06/2015: Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας, από τη ΓΓΔΕ, για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας και λειτουργίας (service standards) σε δύο (2) τουλάχιστο...
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2388/08.06.2015 ΚΦΑΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2389/08.06.2015 ΚΦΑΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2390/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2392/08-06-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2391/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ