Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1031/20-04-2017 ΦΕ –Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1029/20-04-2017 ΠΕΠ Φ.Ε.2015
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1021/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1023/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1022/20-04-2017 Φ.Μ.Α.
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1020/20-04-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2557/20-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2559/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7&5 Ν.42337/15
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2558/20-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2553/20-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1027/20-04-2017 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1033/20-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1030/20-04-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1025/20-04-2017 Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994)
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1026/20-04-2017 Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ Φ.Π.Α.
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1024/20-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012)
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1019/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 ΚΦΔ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1018/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/20-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2555/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2545/19-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2552/19-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2551/19-4-2017 Φ.Π.Α.
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2550/19-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2548/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2549/19-4-2017 Κ.Β.Σ.
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1017/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2547/19-04-2017 ΚΒΣ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2546/19-04-2017 ΚΒΣ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1012/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1016/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1015/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1014/19-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1013/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1009/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1011/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1010/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 998/18-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 999/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 997/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 987/18-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 996/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 993/18-04-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2010, ΦΠΑ 2010, ΠΕΠ ΦΠΑ 2010, ΦΕ οικ. 2011
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 977/18-04-2017 ΦΕ-Φ.Π.Α.-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/1997-ΑΡΘΡΟ 7 Ν.4337/2015-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 986/18-4-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2537/18-4-2017 ΑΟΡΙΣΤΗ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 976/18-04-2017 Κ.Β.Σ. ΕΙΚΟΝΙΚΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 975/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 974/18-04-2017 ΦΕ