Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 01 / 11-1-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5 / 11-1-2016 1) ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010) <br> 2) ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΑΡΘ.29 Ν.3986/11) [ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 (ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2010)] <br> 3) ΠΡΟΣΤΙΜΟ...
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6 / 11-1-2016 Κ.Β.Σ.
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 01 / 11-1-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 01 / 11-1-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5 / 8-1-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/08-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/08-01-2016 Εισόδημα – Λογιστικές Διαφορές
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14 / 8-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13 / 8-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/08-01-2016 Εισόδημα – Λογιστικές Διαφορές
08-01-2016 08-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/ 8-1-2016 ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2016 08-01-2016 ΠΟΛ. 1279/29-12-2015 ΠΟΛ. 1279/29-12-2015: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015.
08-01-2016 08-01-2016 ΠΟΛ. 1274/30-12-2015 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώ...
07-01-2016 07-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12 / 7-1-2016 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
07-01-2016 07-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11 / 7-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ 2014
05-01-2016 05-01-2016 ΠΟΛ. 1278/31-12-2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015: Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015. ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015: Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3 / 5-1-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2 / 5-1-2016 Φ.Π.Α.
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/ 04-01-2016 ΕΝΦΙΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8/04-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5 / 4-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7 / 4-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1 / 4-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6 / 4-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2 / 4-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4 / 4-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3 / 4-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-01-2016 04-01-2016 ΠΟΛ. 1277/29-12-2015 ΠΟΛ. 1277/29-12-2015: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015.
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 4-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10 / 4-1-2016 ΕΝΦΙΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 4-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2016 04-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 4-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-12-2015 31-12-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/12/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4928 / 30-12-2015 αποφαση επιβολησ προστιμου κ.β.σ.
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4929 / 30-12-2015 εισοδημα
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342 / 30-12-2015 ΦΠΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340 / 30-12-2015 ΚΒΣ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4874 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4873 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4872 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4887/30-12-2015 ΚΒΣ