Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 738 / 1-7-2016 Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 737 / 1-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 736 / 1-7-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ Ν. 1882/1990
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 735 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 734 / 1-7-2016 Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 733 / 1-7-2016 Κ.Β.Σ.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 732 / 1-7-2016 Κ.Β.Σ.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 731 / 1-7-2016 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 730 / 1-7-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 728 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 738 / 1-7-2016 Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 732 / 1-7-2016 Κ.Β.Σ.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 737 / 1-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 736 / 1-7-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ Ν. 1882/1990
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 735 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 734 / 1-7-2016 Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 733 / 1-7-2016 Κ.Β.Σ.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 731 / 1-7-2016 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 730 / 1-7-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 728 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2464/30-06-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2465/30-06-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2452 / 30-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2450 / 30-6-2016 Φ.Π.Α
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2451 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2462/30-06-2016 Κ.Β.Σ.
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2460/30-06-2016 ΚΦΑΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2461/30-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161 / 30-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2457/30-06-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 727 / 30-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 726 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 725 / 30-6-2016 ΚΒΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 724 / 30-6-2016 ΦΠΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2463 / 30-6-2016 Κ.Β.Σ.
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2459 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2458 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2456 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2455 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2454 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2453 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163 / 30-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ