Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29 / 14-1-2016 Φ.Π.Α.
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28 / 14-1-2016 Κ.Β.Σ.
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2 / 14-1-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27 / 14-1-2016 Εισόδημα 2011
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32 / 14-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27A / 14-1-2016 Εισόδημα 2010
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31 / 14-1-2016 ΚΒΣ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9 / 13-1-2016 Ε.Λ.Π.
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24 / 13-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) & Ν.4093/2012(Κ.Φ.Α.Σ.)
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23 / 13-1-2016 ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/13-01-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/13.1.2016 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΠΑΡ.3 Ν.2238/94
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 01 / 13-1-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13 / 13-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΦΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12 / 13-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΦΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 01 / 13-1-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 01 / 13-1-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΠΟΛ. 1003/05-01-2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός τ...
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7 / 12-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 12-1-2016 ΦΠΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 27-1-2016 ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18 / 12-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7 / 12-1-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 12-1-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10 / 12-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 12-1-2016 ΚΒΣ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18 / 12-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 1.309 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/01/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 1.309 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 39.700 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/01/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 39.700 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΔΑΔ Γ 1002525ΕΞ2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή... «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων...
11-01-2016 11-01-2016 Δ.ΟΡΓ. Α 1166357 ΕΞ2015: Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ... Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ...
11-01-2016 11-01-2016 Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016:Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί ...