Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 261 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 259/31-12-2013 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 262/31-12-2013 Κ.Β.Σ.
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260/31-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 261/31-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
30-12-2013 30-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 30-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2013 30-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253 / 30-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2013 30-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251 / 30-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 256/24-12-2013 Φ.Α.Π.
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 255/24-12-2013 ΚΒΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 253 / 24-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 254/24-12-2013 ΚΒΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 250/23-12-2013 ΦΠΑ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 249/23-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 251/23-12-2013 ΦΑΠ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 252/23-12-2013 ΦΑΠ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 231 / 20-12-2013 ΚΒΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 239 / 20-12-2013 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 245/20-12-2013 Φ.Α.Π.
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 246/20-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 248/20-12-13 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 233/20-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 234/20-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 240 / 20-12-2013 Φ.Π.Α.
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 241 / 20-12-2013 Φ.Π.Α.
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 232 / 20-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 243 / 20-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ